Aesthetics/Cosmetic Surgery
Acclaro Clinic
Acclaro Clinic
#12-01 6681 6616
Dr Teng Tse Yeong
Dr. Goh Seng Heng & Partners
Dr. Goh Seng Heng & Partners
#20-05/06 6262 6822
Dr Fan Shu'en Lena
Dr Goh Ming Li Michelle
Dr Goh Seng Heng
Dr. Valentin Low Aesthetic & Laser Clinic
Dr. Valentin Low Aesthetic & Laser Clinic
#08-03 6720 3323
Dr Valentin Low Suan Yeong
Dream Aesthetics & Plastic Surgery
Dream Aesthetics & Plastic Surgery
#17-03/04 6871 8888
A/Prof Vincent Yeow
Dr Por Yong Chen
La CLINIC
La CLINIC
#08-01/02 6235 4040
Dr Rachel Ho Li Wei
Dr Wong Yoke Meng
LAZIO MediSpa (Hair . Scalp . Face . Body)
LAZIO MediSpa (Hair . Scalp . Face . Body)
#06-07 6733 9128